Arkiv | oktober, 2016

Älgjakt och observationer

Älgjakten har nu pågått en tid i hela länet. Många jaktlag har rapporterat älgobsen i Viltdata.se. Det är bra. Ni som inte gjort det ännu bör göra det innan det faller i glömska.
Jag vill med det här påminna er om att även synobservationer av de stora rovdjuren ska rapporteras under ”observationer” i viltdata. Rovdjursobsen får allt större betydelse för förvaltningen, framför allt för björn. Men även observationer av varg och lodjur är viktiga för framtiden. De enskilda observationerna är inte offentliga, de finns enbart med i statistiken för obs/mantimme.

Ni bör även rapportera rovdjursobservationer till länsstyrelsen. Det gör ni enklast genom att gå in på Skandobs.se eller ladda ner appen ”Skandobs touch” till telefonen. Skandobs kräver registrering, men även här kan ni välja att er rapport ska vara offentlig eller inte.

Detta mail har skickats som en påminnelse till samtliga jaktlagsrapportörer samt övriga intressenter oavsett ni rapporterat rovdjur eller inte!

Med vänliga hälsningar

Per Zakariasson

Jaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet

Läs mer

Eftersöksassistans

Ska du ut och jaga men saknar tillgång till ett särskilt tränat eftersöksekipage?
Har det första eftersöksekipaget stött på hinder och ett andra ekipage måste ta
vid? Enligt Jaktlagen ska ”[j]ägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att
djuret ska kunna spåras upp och avlivas” om ett vilt skadats vid jakt [§28].
Som en tjänst till medlemmarna i Svenska jägareförbundet erbjuder
jaktvårdskretsen i Österåker-Vaxholm förmedling av kvali*cerad
eftersöksassistans. Vi har resurser att hantera eftersök på de +esta inom området
förekommande viltslag och verkar under diskretion. Villkoren för det praktiska
eftersöket trä,as enskilt med berört eftersöksekipage.
Ring 070 268 35 45 för mer information
Läs mer