Arkiv | november, 2016

Årlig webbundersökning

Varje år gör Svenska Jägareförbundet en webbundersökning för att få reda på vad medlemmarna tycker om de insatser och arbete som utförs i förbundet.

Undersökningen är en webbenkät som visar på trender och attityder bland medlemmarna. Med jämna mellanrum görs också en större statistiskt säkerställd undersökning för att få ännu bättre underlag kring medlemmarnas önskemål och synpunkter om förbundet. I år är webbundersökningen även öppen för jägare som inte är medlemmar.  Resultaten kan då separeras och se på skillnader mellan medlemmar och ickemedlemmar.

Delta i undersökningen och berätta vad du tycker om Svenska Jägareförbundet.

Till undersökningen. (Länk)

Läs mer