Arkiv | augusti, 2017

Hög tid att rapportera till viltdata!

https://rapport.viltdata.se/login

Avskjutningsrapport 1 juli 2016 –  30 juni 2017

OBSERVERA ATT NYTT FÖR I ÅR ÄR ATT DU MÅSTE KONTROLLERA SÅ ATT ALLT ÄR KORREKT IFYLLT OCH DÄREFTER KLICKA I ”SLUTRAPPORT ÖVRIGT VILT”

En sak som är nytt är att du kan välja att rapportera allt fällt vilt summerat för hela året, eller om du vill rapportera varje djur var för sig. Denna funktion hittar du under menyn ”REGISTRERA” samt valet ”Fällt vilt”

Där finner du en blå rad där det står: ”KLICKA HÄR FÖR ATT REGISTRERA DITT JAKTLAGS ÅRSVISA UPPGIFTER” då kommer det fram lite text så att du kan välja hur du vill göra.

För att vi jägare ska kunna följa viltstammarnas utveckling är er rapport mycket viktig. Vi jägare har stor kunskap om viltet och skogen och det är viktigt att vi rapporterar och sammanställer den information vi har, för att öka vår kunskap om jakten och viltet

Ny rapporteringsperiod

Rapporteringsportalen Viltdata har genomgått stora förändringar och möjliggör fler funktioner. Även rapporteringsperoden har ändrats och följer nu jaktåret, 1 juli – 30 juni. Det innebär att det som skjuts under april, maj och juni skall inkluderas i det ni rapporterar

(Det innebär också att eftersom det har skett en förändring så samlar vi inte in någon statistik från perioden 20160401-20160630. Och detta gäller självklart bara statistik från våren 2016, framåt är det jaktåret som gäller som insamlingsperiod)

Tidigare års preliminära rapporter gällande Stockholms län finner ni här https://jagareforbundet.se/mitt/stockholms-lan/jagareforbundet-stockholm/verksamhet/viltovervakning/avskjutningsstatistik1/

Om ni stöter på något problem vid inrapporteringen så testa gärna att söka information här http://www.viltdata.se/sa-rapporterar-du/

Här kan du läsa mer om hur du gör för att rapportera övrigt vilt

http://www.viltdata.se/wp-content/uploads/2017/06/Registrera-fällt-vilt_2017-1.pdf

Hör av dig om du har några funderingar!

Med vänlig hälsning

Henrik Falk & Per Zakariasson

Jaktvårdskonsulenter

Svenska Jägareförbundet, Maskingatan 3, 195 60 Arlandastad

Tfn 08-591 255 76

E-post: henrik.falk@jagareforbundet.se

Hemsida: www.jagareforbundet.se

Läs mer

Vilspårskurs i Åkersberga

Jaktvårdskretsen i Österåker-Vaxholm inbjuder, i samarbete med Jaktia i Åkersberga, till Viltspårkurs på våra marker i Åkersberga. Anmälan sker enligt bifogad bilaga. Jaktvårdskretsen subventionerar dessutom priset för våra kretsmedlemmar med 500 kronor. Välkommen!

Läs mer