Funktionärer

Styrelsen

Ordförande Örjan Enehall orjan.enehall@thornlighting.se 070-620 76 71
Vice ordförande Raymond Wide raymond.wide@skogsstyrelsen.se 070-394 05 29
Kassör Folke Edin edin.faxsam@telia.com 018-36 52 88,
070- 759 77 97
Sekreterare Anders Grandin anders@ekebystuteri.se 070-513 68 05
Övrigt Benny Johansson    
Övrigt Johannes Båth johannes.lantbruk@home.se 018-35 12 43,
070- 813 32 23
Övrigt Bertil Lundvik bertil.lundvik@uppsala.mail.telia.com 018-35 11 55,
072- 543 11 55