Miljöpolicy

 

För att verka för en bättre miljö har styrelsen beslutat att upprätta en MILJÖPOLICY för 2011.

Likt en myra kan vi alla bidra med ett litet strå till stacken. Som ringarna på vattnet blir även en liten bäck till sist en stor Å.

Våra strån till en bättre miljö är:

  • Snitsla med papperssnitslar istället för plast
  • Samåka i möjligaste mån
  • Undvika tomgångskörning
  • Använd låda till smörgåsarna istället för plastpåse
  • Använd miljövänliga lerduvor samt stålhagel
  • Plocka upp tomhylsan efter avlossat skott
  • Utse en central insamlingsplats för tomhylsor som sedan lämnas till återvinningStäda efter DIG själv och ANDRA i skog och mark
  • Var och en försöker handla mer miljövänligt i det egna hushållet