Skytte 2018

Lerduveskytte
Om ni är intresserade – kontakta Johan Hultman
Vapen finns att låna, ammunition och duvor finns att köpa.

Kulskytte
Lördagar med start 18/8 mellan 13:00 – 16:00.
Banavgift tillkommer. Hägraortens skjutbana i Stora Sundby.
Tom 7/10. Dropp in. Välkomna

Björnpasset
30 juli kl: 17.00 Plats:
Hägraortens skjutbana i Stora Sundby
Dropp in. Välkomna. Avg. 100 kr

Kontaktperson för skytteaktiviteterna är:
Johan Hultman, 0722044765
jom.hultman@gmail.com