Siljansnäs Kronskötselområde


Regler Kronhjortsjakt 2020/2021.

Jakttid:                        16 aug -31 jan. Under tiden den 16 aug.- fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 sep får jakten enbart ske som smyg- eller vaktjakt. Under ordinarie älgjakts vecka får Hjort enligt tilldelning nedan skjutas. 

Tilldelning:               7 st. Hind och 14 st. Kalvar. Den andra måndagen i oktober även 3 st. Hjort, samt ytterligare 4 st. Hjort är lovliga den 3:e måndagen i oktober.

Hanhjortar:              Inga hornbegränsningar. Kan komma att ändras under pågående jakt.

Område:                      Jakten tillåten inom Siljansnäs Kronskötselområde, se karta under dokument.

Fallavgifter:               Hjort 1 000: -, Hind 1 000: – och Kalv 300: -. Betalas av skytten till Näsbygge ÄSO, bankgiro för inbetalning av fall avgift 403-1506. Betalas senast 1 vecka efter djuret är fällt. Rapport på det fällda djuret skall fyllas i och lämnas i samband med betalning, rapport finns under dokument. Rapporten ska skickas till Jobs Lars Tillgren, Hallgattu 28,  793 60 Siljansnäs, mail: tillis@dalametall.se.

Dubbel fallavgift för de skyttar som inte lämnar in en komplett i fylld avskjutningsrapport.

Avrapportering:      Alla fällda hjortar skall omedelbart rapporteras till 070-330 36 10 eller 070-571 38 40. För att se hur många djur som finns kvar, gå in på Siljansnäs Jaktvårdskrets Facebook sida. Där rapporteras antal djur och sort som finns kvar att fälla.

Att komma ihåg under jakten:

28 § Jaktlagen: Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att viltet ska kunna uppspåras och avlivas.

Detta betyder att allt vilt är inkluderat och att jägaren själv är personligt ansvarig. I de fall jakten leds av en jaktledare är det dennes roll att organisera ett eventuellt eftersök. Men ytterst ligger ansvaret, för att ett eftersök genomförs, kvar hos den enskilde jägare som gett upphov till situationen.

Om älg, hjort eller rådjur har skadats vid jakt på ett jaktområde och tar sig in på ett annat jaktområde, skall jägaren se till att jakträttshavaren där eller markägaren snarast underrättas. Kan dessa nås endast med svårighet, får Polismyndigheten i orten underrättas i stället.

Ansvaret för att eftersöket fullföljs in på angränsande jaktområden ligger kvar hos den enskilde jägaren, som har gett upphov till situationen.

17 § Jaktförordningen: Vid jakt efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.

Jakten skall i övrigt ske enligt Länsstyrelsens föreskrifter, se föreskrifterna under dokument.