JAQT

JAQT är ett gratis nätverk för alla kvinnor inom Svenska Jägareförbundet.

Det första JAQT-nätverket bildades i Kronobergs län 1996. Därefter har många fler nätverk för kvinnor startats, ibland på kretsnivå, ibland på länsnivå. Sedan JAQT-nätverken drog igång har antalet kvinnliga i Svenska Jägareförbundet ökat med drygt 5000 st.
Nätverket bygger på JAQT-verksamhet i länsförening eller jaktvårdskrets. Tillsammans formar alla län det nationella nätverket. Nästan alla länsföreningar har aktiva JAQT-nätverk.
JAQT står för Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden.
Syftet med JAQT:

  • Öka antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
  • Göra det möjligt för kvinnor att knyta nya jaktliga kontakter och stärka det jaktliga självförtroendet.
  • Lära sig mer om jakt, skytte, djur, natur och friluftsliv i form av möten, kurser, seminarier och jakt.
  • Vara ett stöd för varandra, aktiva som ännu inte aktiva jägare.
Mål 2020

  • Ökat antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet med 12%.
Fakta kvinnliga jägare: I Sverige finns det cirka 20 000 kvinnliga jägare och de ökar för varje år. Var femte som tar jägarexamen är idag en kvinna. Av hela jägarkåren (ca 300 000) utgör kvinnorna 7 procent.

Mer info på jägarförbundets sidor =  https://jagareforbundet.se/jakt/jaqt/

Ansvarig i Strömstads krets:  Karolina Samuelsson 0737 17 33 33