Kontakt / Styrelse

Välkommen att kontakta styrelsen inom Strömstads jaktvårdskrets !

Styrelse

Ordförande                    Conny Hansson                stromstadjaktvardskrets@gmail.com       0703 19 27 37

Kassör                             Patrik Johansson                                                                                        0706 51 98 38

Sekreterare                    Karolina Samuelsson                                                                                 0737 17 33 33

Ledamot                         Lennart Alexandersson   lennart.alexandersson@hotmail.com       0703 07 64 11

Ledamot                         Rolf Alexandersson                                                                                     0705 32 92 16

Ledamot                         Niklas Karlsson                                                                                            0708 15 39 97

Ledamot                         Johan Börjesson                                                                                          0703 58 29 52

 

Ungdomsansvarig:              Daniel Hansson                                                                                    0768 78 11 64

Bankommitté:                      Conny Svensson                                                                                   0705 51 39 36

                                             Robert Johansson                                                                                0702 44 45 52

.                                               Christian Färnlöf                                                                                  0702 78 73 03

.                                               Anders Frykholm                                                                                  0705 44 15 40

Stugfogdar:                           Conny Svensson                                                                                   0705 51 39 36

                                             Karolina Samuelsson                                                                           0737 17 33 33

Samordnare viltolyckor:    Niklas Karlsson                                                                                     0708 15 39 97

Rovviltsansvarig:                 Johan Börjesson                                                                                   0703 58 29 52

Kursansvarig:                      Conny Svensson                                                                                     0705 51 39 36

Web:                                      Daniel Niklasson             daniel@doftgran.nu                                  0707 89 89 19