Styrelse

Kontakta oss även via e-post: jagareforbundetsundsvall@gmail.com

Styrelse
Ordförande Stefan Eriksson 070-311 73 67
Vice ordförande, rovviltsansvarig Dan Pettersson  070-787 00 26
Sekreterare Elsa Nihlén, ledamot 070-267 93 81
Kassör Krister Helsing, ledamot 070-241 74 59
Eftersöksansvarig Anders Hansson, ledamot 070-844 23 23
Stefan Ytterström, ledamot 070-245 46 87
JAQT-ansvarig Susanne Dahlgren, ledamot 070-636 59 99
Webbansvarig Lena Burman 072-215 99 31
Skytteansvarig Björn Nilsson, ledamot 070-643 47 73
Ungdomsansvarig och utbildningsansvarig Hanna Edwardsson, ledamot 073-039 18 09
Övriga funktionärer
Kontaktperson för älgskötselområdena Kaj Häggblom 070-525 67 41
Aktivitetsgrupp Roland Norman, Lena Burman och Anders Bergström 070-241 74 59
Revisorer
  Sture Österlund och Hans Björne  070-609 02 79
Suppleant Mats Ålund
 Suppleant Björn Jonsson
Valberedning
 Sammankallande Lars Teir 070 -510 90 33
lars.teir@gmail.com
 Suppleanter Bo Bratteberg och Sten-Åke Nyman