Lösa jakträttsbevis

För att få jaga inom naturreservatet fodras att du löser jakträttsbevis hos respektive viltvårdsområde. Du måste disponera jaktmark för att få lösa jakträttsbevis.

Kontakta ansvariga på respektive område för att lösa jakträttsbevis/jaktkort.

Hov:
Försäljning av jakträttsbevis sker hos kassören Jan Engholm eller att du sätter in avgiften som för närvarande är 50:-/år på Hovs viltvårdsområdes bankgiro 5654-0818.

Herrestad – Källstad:
Thomas Rosén, 070-3947004
Peter Karlsson, 070-3428888
Göran Ekström, 070-6217152

Svanshals – Kumla:
Stefan Lenér
Arne Andersson

Tåkern Västra:
Bo Johansson
Sören Aldén

Appuna – Bjälbo:
Ej aktuellt

Vadstena JVF:
Ej aktuellt