Tåkern Västra VVO

 

Ordförande
Anders Fred
070-2262443
anders.freed@telia.com

Vice ordf.
Sören Alden
070-640 53 20

Sekr. och kassör
Bo Johansson
076-322 64 10

Övriga
Hans Larsson
070-347 19 57

Suppleant
Tomas Lindgren
0143-20131