Arkiv | februari, 2019

Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll Årsmöte Tidaholms Jaktvårdskrets 19/2-19 18.00 §1 Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet §2 Fastställande av röstlängd 18medlemmar är närvarande. §3 Stämmofunktioner a) Val av stämmans Ordförande Årsmötet väljer Tomas Kullsvik till ordförande för kvällens möte b) Val av två Justerare Rolf Gustavsson och Bengt Strand väljs till Justerare för mötet c) Den av styrelsen utsedd […]

Läs mer