Medlemsbladet 2022

 

Medlemsbladet 2022

 

Uppdaterad 2022-05-22

Regler för KM-trapp

 • Man skjuter 2 serier,  50skott/duvor.
 • Man säger till när man anmäler sig vid trappen att man vill delta och sen skjuter man två serier.
 • Mest antal träffar av dom serierna (max 50 poäng) har vunnit
 • Kommer man på lika poäng på första platsen blir de sär skjutning, man skjuter varannan till någon bommar.

 

 

Grupp 1,     Skjutledare
 
Stefan Edin
Mikael Strömberg
Linus Löfgren
070-219 87 44
070-631 35 24
073-088 53 82

Grupp 2,     Skjutledare
 
Joakim Lööv
Olivia Lööv
Mikael Kastemyr
070-725 09 88

070-285 86 95

Grupp 3,     Skjutledare
 
Kari Riihimäki
Klas Jakobsson
Gunnar Sjöberg
070-294 59 90
072-701 87 30
070-533 31 51

Grupp 4,     Skjutledare
 
Henrik Melin
Gunnar Bellander
Anders Holmgern
Tobias Gunnarsson
070-584 52 18
070-219 88 44
070-537 08 82
070-555 02 46

Grupp 5,     Skjutledare
 
Mikael Stålkrantz
Patrik Lönnberg
Robin Danells
072-547 54 50
073-020 84 03
073-318 75 43

 

Vid frågor och funderingar kontakta banchef

Patrik Kocsis, 076-7616992

 

Regler för KM-älgbana

 • Tävlingen omfattar 12 skott
 • 3 serier mot stående och löpande älg enligt älskyttemärkets bestämmelser.
 • Serierna skjuts i följd och en gång per deltagare.
 • Max poäng 60.
 • Anmälan till skjutledningen då serierna betalas.
 • Resultatet protokollsföres och skytten erhåller kivttot.
 • Inga provskott.
 • Endast eget klass 1 vapen skall användas.

 

Älgskyttemärket

Varje lopp börjar med att älgfiguren står straxt utanför markörskyddet.

Hela figuren skall vara synlig, men nosen får befinna sig högst fem meter framför murens kant. Ett skott avlossas mot den stående figuren, som startas på skottet och då ger tillfälle till ett skott mot löpande älg.

En serie omfattar två lopp, ett i vardera riktningen. Älgskyttemärket förekommer i valörerna brons, silver och guld.

Som godkänt resultat räknas:

 1. För märket i brons: tre serier med samtliga skott inom träffområdet
 2. För märket i silver: tre serier med minst 14 poäng per serie och med samtliga skott inom träffområdet.
 3. För märket i guld: fyra serier med minst 17 poäng per serie.

Aktiviteter planerade för verksamhetsåret

Jaktstig, 24 april

Viltspårkurs (mer info kommer)
KM-Viltspår, 6 juni kl. 09:00 (heldag)

Skjutdag, 18/6 kl. 10:00

KM-Trap, 9 augusti kl. 18:00
KM-Älgbana, 11 augusti kl. 18:00

Björnpasset  20/7 och 3/8

Höstmöte: 27 oktober, tid och plats ej bestämt.

 Eftersöksorganisationen TIERP-TOLFTA-SÖDERFORS JAKTVÅRDSKRETS

Samordnare: Lars-Olof Larsson, 0293-102 57, 070-683 70 62

Område A: Väg 292 Söderforssidan samt väg 600 Söderfors-korset – Mehedeby
Kontaktmän: Roger Larsson                              070-690 28 64
Olle Stenström                             070-674 84 88
Eftersökspatrull: Olle Stenström                             070-674 84 88
Patrik Lönnberg                           073-020 84 03
Freddy Järvi                                  070-295 04 04
Anders Pettersson                     070-887 72 88
Jocke Bergström                          072-218 89 82
Område B: Tierps köping, Strömsbergsvägen 740 samt nya E4 Arvidsbo-Mehedeby
Kontaktmän: P-O Lööv                                        070-262 85 72
Eftersökspatrull: Johan Lööv                                    070-931 42 95
P-O Lööv                                        070-262 85 72
Mattias Andreasson                     070-533 87 59
Fredrik Lööv                                 070-756 60 41

Oscar Lag                                       076-168 80 82

Område C: Väg 292 Östra sidan Svanbykorset – Tobo
Kontaktmän: Thomas Karlsson, 070-286 19 19
Eftersökspatrull: Thomas Karlsson, 070-286 19 19
Område D: Väg 600 (gamla E4) från Kyrkbyn-Tierp även Fäcklinge, 292
Svanby-Söderforskorsningen samt nya E4 Arvidsbo-Månkarbo
Kontaktmän: Lars-Olof Larsson, 0293-102 57, 070-683 70 62
Kari Riihimäki, 070-294 59 90
Eftersökspatrull: Lars-Olof Larsson, 0293-102 57, 070-683 70 62
Kari Riihimäki, 070-294 59 90
Område E: Väg 600 (gamla E4) söder om Kyrkbyn
Kontaktmän: Johan Karlsson, 070-551 16 64
Eftersökspatrull: Henrik Melin, 070-584 52 18

Tierp-Tolfta-Söderfors Jaktvårdskrets
Kallelse till årsmöte och informationsbrev.

2022-01-21
Hej kära medlem
Ännu ett verksamhetsår börja nå sitt slut och detta innebär att
vi kommer i sedvanlig ordning hålla vårt årsmöte. Pga.
folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer även detta
årsmöte hållas digitalt via teams. Anmälan går att göra på
hemsidan ”krets.jagareforbundet.se/tierp-tolfta-soderfors”.
Handlingarna kan på begäran skickas ut i pappersform, kontakta
Hanna Larsson (hanna.larsson.ttsjvk@telia.se, 073-5328707).

Nytt för kommande år är att vi inte kommer att skicka ut
medlemsblad till alla medlemmar utan hänvisar främst till
hemsidan och anslag vid skjutbanan.

Vi vet ännu inte riktigt vilka delar av vår verksamhet som
kommer tillåtas med de restriktioner som kommer råda under
kommande året. Men vi har för avsikt att hålla öppet som
vanligt.

Så viktiga datum att notera är:
Älgbana: 26é april öppnas banan och KM den 11/8
Trapp: 26é öppnas banan och KM den 9/8

Kurser: Viltspårkurs (anmälan till Roger Larsson 070-6902864)

Övriga aktiviteter:

Skjutdag 18/6,

Björnpasset 20/7 och 3/8, (Ett datum är ändrat från den 27/7 till den 20/7)

Jaktstig 24/4,

Höstmöte 27/10,

KM Viltspår 6/6

 

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Tierp-Tolfta-Söderfors JVK Styrelse och funktionärslista

Styrelse                           vald namn tel
Ordförande                       -22 (1år) Lars-Olof Larsson 070-683 70 62
Vice ordförande                -21 (2år) Roger Larsson 070-690 28 64
Sekreterare                       -21 (2år) Hanna Larsson 073-532 87 07
Ledamöter                        -22 (2år) Kari Riihimäki 070-294 59 90
                                            -22 (2år) Klas Jakobsson 072-701 87 30
                                             -21 (2år) Karin Östenstaf 070-810 44 17
                                             -22 (2år) Patrik Lönnberg 073-020 84 03
                                             -21 (2år) Anders Holmgren 070-537 08 82
                                             -22 (2år) Patrik Kocsis 076-761 69 92
Suppleanter                     -22 (2år) Henrik Melin 070-293 68 96
                                            -21 (2år) Niklas Keijser 072-579 72 15
Kassör Klas Jakobsson 072-701 87 30
Banchefer
Trappbanan Per Andersson 070-385 38 01
Älgbanan Patrik Kocsis 076-761 69 92
Kontaktmän
Länsföreningens valberedning Årsmötet
Viltspårhundar Roger Larsson 070-690 28 64
Materialförvaltare Kari Riihimäki 070-294 59 90
Länsstämma
Ordinarie ombud Lars-Olof Larsson 070-683 70 62
Karin Östenstaf 070-810 44 17
Klas Jakobsson 072-701 87 30
Suppleanter Roger Larsson 070-690 28 64
Anders Holmgern 070-537 08 82
Patrik Kocsis 076-761 69 92
Webbmaster Hanna Larsson
Valberedning Se hemsidan