Eftersök

Eftersöksorganisationen TIERP-TOLFTA-SÖDERFORS JAKTVÅRDSKRETS

Samordnare: Lars-Olof Larsson, 0293-102 57, 070-683 70 62

Område A: Väg 292 Söderforssidan samt väg 600 Söderfors-korset – Mehedeby
Kontaktmän: Roger Larsson                              070-690 28 64
Olle Stenström                             070-674 84 88
Eftersökspatrull: Olle Stenström                             070-674 84 88
Patrik Lönnberg                           073-020 84 03
Freddy Järvi                                  070-295 04 04
Anders Pettersson                     070-887 72 88
Jocke Bergström                          072-218 89 82
Område B: Tierps köping, Strömsbergsvägen 740 samt nya E4 Arvidsbo-Mehedeby
Kontaktmän: P-O Lööv                                        070-262 85 72
Eftersökspatrull: Johan Lööv                                    070-931 42 95
P-O Lööv                                        070-262 85 72
Mattias Andreasson                     070-533 87 59
Fredrik Lööv                                 070-756 60 41

Oscar Lag                                       076-168 80 82

Område C: Väg 292 Östra sidan Svanbykorset – Tobo
Kontaktmän: Thomas Karlsson, 070-286 19 19
Eftersökspatrull: Thomas Karlsson, 070-286 19 19
Område D: Väg 600 (gamla E4) från Kyrkbyn-Tierp även Fäcklinge, 292
Svanby-Söderforskorsningen samt nya E4 Arvidsbo-Månkarbo
Kontaktmän: Lars-Olof Larsson, 0293-102 57, 070-683 70 62
Kari Riihimäki, 070-294 59 90
Eftersökspatrull: Lars-Olof Larsson, 0293-102 57, 070-683 70 62
Kari Riihimäki, 070-294 59 90
Område E: Väg 600 (gamla E4) söder om Kyrkbyn
Kontaktmän: Johan Karlsson, 070-551 16 64
Eftersökspatrull: Henrik Melin, 070-584 52 18

 

Uppdaterad: 2022-04-08