Tunakretsen

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nyheter Arkiv

Ny CWD-övervakning inleds: Som jägare kan du göra en viktig insats

I Europa upptäcktes det första fallet av CWD för två år sedan när en vildren i Norge visade sig vara infekterad. CWD är en smittsam och dödlig prionsjukdom som drabbar hjortdjur. Den skadar djurets hjärna så att det inte längre klarar att föda sig. Om CWD får fäste i en region är det förmodligen omöjligt att på längre sikt hindra att sjukdomen sprids till andra områden.

Hösten 2018 inleds EU:s övervakningsprogram av CWD i Sverige och andra EU-länder med älg eller ren. Syftet är att ta reda på om sjukdomen finns någonstans inom dessa länder och i så fall var. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) ansvarar för provtagningen i Sverige som ska omfatta totalt 2750 vilda hjortdjur fördelade på 50 provtagningsområden i hela landet (se karta på nästa sida). Provinsamlingen ska ske 2018-2020……….

Läs mer…..

Läs mer