Ekebyboda älgskyttebana godkänd – Stort tack till frivilliga insatser

Under många månader var våra skjutbanor (älgbanan och inskjutningsbanan) stängda pga för hög ljudnivå vid skyttet. Vi anmodades att göra ljuddämpande insatser för att få tillstånd att öppna skjutbanorna igen. För att få ett godkännande skulle resultatet från ny ljudmätning ligga under gällande gränsvärde. När det gäller inskjutningsbanan så tog kommunen ett stort ansvar för ljuddämpande åtgärder av skjutboden, eftersom de tidigare hade satt upp byggnaden. Ett stort tack till Uppsala kommun för detta.

Men när det gäller skjutboden vid älgbanan så fick vi själva ta ansvar för åtgärderna, dvs. vad behöver göras, hur ska det göras, bekostas och vem gör det? Frågorna var fler än svaren. Men då tog banchefen Hermann Blenk och Gabriel Leijonhufvud initiativet till att själva ta fram en plan, informerade styrelsen och själva verkställde den. De lade ned mycket tid och arbete, men det resulterade i att ljudmätningen gav godkänt resultat. Jag vill därför framför mitt och styrelsens tack till Hermann och Gabriel för deras strålande insatser – tack!

Rolf Hellman

Ordförande

Ett svar till Ekebyboda älgskyttebana godkänd – Stort tack till frivilliga insatser

  1. David M 15 oktober, 2023 kl. 11:39 #

    Otroligt kul att höra! Bra jobbat av alla inblandade! Tack vare er är verksamheten tryggad!

Lämna ett svar