Arkiv | juni, 2012

Webbsida för Vänersborgs jaktvårdskrets

Vi arbetar ständigt med att på ett bättre sätt nå ut med information till medlemmar. Vi hoppas att denna ”förbättrade”  hemsida åtminstone delvis råder bot på detta problem. Att nå ut till våra medlemmar med information på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt  är viktigt. Att förbättra våran hemsida är ett försök för att kunna uppnå detta. Vi vill dock gärna ha personlig kontakt med medlemmarna. Har ni något ni vill ventilera? Kontakta någon i styrelsen, kretsen har i många fall möjligheter att ”stötta” personliga initiativ. Att åsikter och idéer kommer styrelsen till del är grundläggande för att ha en aktiv jaktvårdskrets. Vi ser er naturligtvis gärna även på våra årsmöten.

Läs mer