Arkiv | juni, 2014

Hjälp med eftersök

Att genomföra ett eftersök när olyckan varit framme är en självklarhet. Att tillse att man har tillgång innan man startar en jakt är ett lagkrav som gäller allt klövvilt. Få jägare har tillgång till ”egen” eftersökshund. LRF har varit i kontakt med kretsen vad gäller problem med vildsvin. En fråga som kretsen ställer sig är hur kan […]

Läs mer

Vildsvin

Vildsvin är ett omdiskuterat vilt. Sedan några år finns det på Vänersnäs. Dom börjar nu, om än i begränsad omfattning etablera sig även på Dalslands sidan. Enligt all erfarenhet så är det samverkan mellan alla som kan påverkas av detta för oss nya vilt nyckeln till framgång. Jaktvårdskretsen står i startgroparna för att få till någon […]

Läs mer