VILDSVIN JAKT o FÖRVALTNING

VILDSVIN

Jaktvårdskretsen har startat upp ett arbete gällande förvaltning av vildsvin. På Vänersnäs finns sedan tidigare en etablerad population. Nu börjar det även komma observationer om förekomst i övriga delen av vårt område. Erfarenheten från andra delar av landet som nu har etablerad vildsvinspopulation är att man skall vara ute i god tid. Samverkan är ett ledord för en lyckad förvaltning. Hur arbetet kommer att ske är inte klart. Kontakter med andra berörda organisationer som t.ex. LRF är redan tagna. Peter Eriksson är den i styrelsen som är utsett att arbeta med detta. Frågorna är många, hur undvika skador på gröda?  hundar lämpliga till vildsvinsjakt, utbildning, information etc..

Jaktvårdskretsen kan i dag hjälpa till med eftersök.

.Nokia_telefon111112 133