Information Lodjursjakten 2019

Information om lodjursjakten 2019, i Jönköpings län

Under mars månad 2019 kommer det att bedrivas en historisk licensjakt på lodjur i ett avgränsat
område inom Jönköpings län. Det avgränsade området omfattar delar av Värnamo, Vaggeryd och
Sävsjö kommuner. Det är Länsstyrelsen i Jönköping som har fattat beslutet om licensjakten och det
är utifrån deras beslut som jakten skall anpassas. Om man tänkt delta i licensjakten på lodjur ska man
läsa igenom hela beslutet, som finns att hitta på Länsstyrelsens hemsida.

Länk till Länsstyrelsens
hemsida och beslutet hittar du här: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-lansstyrelsen-ijonkoping/nyheter-och-press/nyheter—jonkoping/2018-12-10-licensjakt-efter-lodjur-i-jonkopingslan-2019.html

Etik och hundanvändning

I Länsstyrelsens beslut står samtliga villkor för hundanvändning i samband med licensjakt på lodjur.
Vid jakt efter lodjur får endast två hundar som förföljer ett och samma lodjur användas samtidigt.
Hundarna får inte bytas ut under jakt efter ett och samma lodjur under en och samma dag.
Att hålla hög etik vid jakt är något som Svenska Jägareförbundet ser som en självklarhet. Etiken ska
stå i centrum oavsett jaktform och viltart. Av denna anledning vill vi informera om att jakt med
löshund under mars månad ställer höga krav på hundarna eftersom merparten av viltet då är fredat.
Det enda vilt utöver lodjur som är lovligt för jakt med löshund under mars månad är rödräv fram till
och med den 15 mars. Därför är det oerhört viktigt att man inte använder sig av hundar som jagar
annat vilt än räv och lodjur fram till 15 mars. Efter den 15 mars får endast hundar som uteslutande
jagar lodjur användas.

Vid jakt efter lo ska hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på
skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen. I Jönköpings län har vi ett högt utbildad
eftersöksekipage på stora rovdjur. Detta ekipage ställer gärna upp om det behövs. Se till att
eftersöksekipage är kontaktat innan jakten påbörjas. För att få numret till eftersöksekipage kontakta
Jaktvårdskonsulent Jonatan Lilja, kontaktinformation nedan.

Kontaktuppgifter
Länsstyrelsens nummer för återstående tilldelning och rapportering av fällt/påskjutet lodjur:
010-223 61 25

För frågor om eftersöksekipage samt frågor angående licensjakten på lodjur kan ni kontakta
Jaktvårdskonsulent Jonatan Lilja på 010-584 76 44 eller jonatan.lilja@jagareforbundet.se.