Jägareförbundets framtid -var med och påverka!

Nu kan du som medlem svara på en webbenkät om Jägareförbundets framtid genom att klicka här. Dina svar kommer sedan att ligga till grund för hur förbundet ska jobba i framtiden, vilka frågor som ska prioriteras. Det är viktigt att så många som möjligt är med -gör din röst hörd!

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar