Information från Styrelsen

Information från Jägareförbundet Vilhelmina

Till jägare och jaktlag inom Jägareförbundet Vilhelminas verksamhetsområde,

Jaktåret 2020/2021 går nu mot sitt slut. Vi hoppas att ni haft ett bra jaktår även om Coronapandemin har ställt till det lite för oss. Vi i styrelsen från Jägareförbundet Vilhelmina vill passa på att uppmana er att rapportera in avskjutning av övrigt vilt (ej älg) till Viltdata. Detta för att vi ska ha så bra underlag som möjligt på hur utbredd småviltsjakten är, något som är viktigt i bl.a. arbetet med jakttider och översyn av dess. Information om hur ni går till väga för att rapportera följer nedan, där hittar ni även information om olika hedersmärken man kan få som jägare och möjligheten att få bidrag för viltvård. Styrelsen tar tacksamt emot nomineringar löpande under året för att vidarebefordra dem till länsföreningens årsmöte.

Det kommer även i år att skjutas både kretsmästerskap, jägarmästerskap och Vilhelminas egen tävling Silverbrickan. Vi vill uppmana alla att komma och delta i dessa trevliga prestigelösa tävlingar. De som är engagerade i Vilhelmina Jaktskyttebanor gör ett fantastiskt jobb med att hålla dem igång och ett högt deltagarantal på deras arrangemang är ju ett sätt att visa sin uppskattning på. Sen är det ju kul att skjuta och höra på lite jakthistorier kring kaffepannan!

Ifall restriktionerna tillåter så ska vi även försöka få till lite roliga utbildningar/event för er jägare här i Vilhelmina, håll utkik efter det.

Med tro på framtiden så går vi en ljus jakthöst till mötes!

Allt gott önskar styrelsen för Jägareförbundet Vilhelmina.

Rapportering övrigt vilt

Rapportering av övrigt vilt kan ske på 3 olika sätt:

Som vi nämnde så är det viktigt att ni rapporterar in vad som skjutits på erat jaktlags marker i form av övrigt vilt, ej älg. Detta för att vi lättare ska kunna visa på nyttjandegraden av dessa viltarter vid kommande revideringar av jakttider bl.a. Det ger även annan värdefull information så som en indikation på hur dessa arter fluktuerar över tid i förekomst. Det är bara totala antalet som skjutits av en art som ni ska rapportera, vem som skjutit vad och vars är totalt ointressant. Ifall ni är intresserade av att se statistiken för tidigare år så finns den tillgänglig på Jägareförbundet Vilhelminas hemsida.

För er som vill ha hjälp eller komma igång med rapportering via Viltdata-appen och hur dessa rapporter hanteras i Viltdata så finns nu möjlighet att delta på en kvällsutbildning där vi går igenom allt som ni behöver veta för att komma igång med rapporteringen för erat område. Vi kommer att lotta ut en dags gratis hyra av Skjutbanan i Granberget bland de lag som rapporterar in övrigt vilt.

Digitala utbildningstillfällen:

8 juni, kl. 19:00-20:00 eller 15 Juni, kl. 19:00-20:00

Anmälan via denna LÄNK

Nomineringar

Vi i styrelsen för Jägareförbundet Vilhelmina tar tacksamt emot nomineringar av personer till jägareförbundets hedersmärken och till predatormärket guldräven samt nomineringar av jaktlag/VVOn som jobbar hårt med viltvård (ej predatorjakt) och därför kan få bidrag ur Wallenbergska fonden. Kriterier för dessa hittar ni nedan, skriv ner namn på den ni vill nominera tillsammans med en motivering varför och skicka det till oss på jagareforbundetvilhelmina@gmail.com senast den 31/2-2021.

Hedersmärken:

Statuter för Jägareförbundet Västerbottens hedersmärken och predatorjägarmärket ”Guldräven”. Fastställda av styrelsen den 22 maj 1967 §21 med kompletteringar 19 mars 2014. Hedersmärket omfattar valörerna guld, silver och brons och utdelas till medlemmar. Med hänsyn till märkenas valör och övriga omständigheter bör följande principiella kvalifikationskrav uppställas.

Hedersmärket Guld

Ledamot av länsföreningens styrelse under minst tio år. Tjänsteman i Svenska Jägareförbundet med placering inom länet och tjänsteman i länsföreningen under minst tio år.Tjänsteman i ledande ställning inom skogsbruket som gjort föreningen stora tjänster under längre tid samt Föreningens revisorer och Ordförande i jaktvårdskrets eller annan större lokalorganisation. Annan person som verkat särskilt förtjänstfullt för länets jakt och viltvård, i regel under minst femton år.

Hedersmärket Silver

Samma som för guld men under minst fem respektive tio år. Ordförande i VVO eller annan lokalförening under minst tio år. Annan person som under minst tio år särskilt förtjänstfullt verkat för föreningens ändamål och lokalföreningens/jaktvårdskretsens bästa.

Hedersmärket Brons

Samma som för guld och silver men med kortare kvalifikationstid. Andra lokalföreningsfunktionärer och enskilda medlemmar i länsföreningen. Tjänstemän inom skogsbruk, polis- och tullväsende som gjort särskilt framstående insatser för jakt och viltvård eller inom förenings- och/eller jaktskytteverksamhet.

Predatorjägarmärket ”Guldräven”

  1. A) Person som visat särskilt intresse för predatorjakt och dokumenterat sig som skicklig och framgångsrik predatorjägare under minst tio år och årligen uppnått goda jaktresultat
  2. B) Annan person som särskilt främjat efterhållande av predatorer

Wallenbergska:

Kriterier för utdelande  av premie från Wallenbergska fonden. Jaktlag, VVO, jaktvårdskrets eller annan förening som gjort särskilda insatser för att stödja viltvården samt informerat om viltvårdens betydelse för viltets fortbestånd. Undantaget är all predatorjakt, ett gott exempel är jobbet som gjordes i vintras för att minska antalet älgar som drunknade på förrädiska isar. Man kan även som enskild person få bidrag ur fonden men då krävs det att man gjort något verkligen extra. Så känner ni till något jaktlag som jobbar aktivt för de vilda med t.ex. stödutfodring, viltåkrar, knipholkar m.m. så nominera dem.

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar