Motioner till Årsmötet 2019

Motioner till Jägareförbundet Vilhelminas årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast den 16/1. Årsmötet blir den 21/2 och vi behöver lite tid på oss att gå igenom motionen i styrelsen innan dess. Kom ihåg att skriva motion är det verktyg man som medlem har att påverka Jägareförbundet och de frågor som förbundet arbetar med.

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar