Utbildningar

Utbildningsansvarig

Sven-Erik Johansson
Karlsberg Skäfshult 308
598 72 Södra Vi
Tel:0492-13531
Mobil:070-404 8142
mailto: jo.sven.erik@telia.com
 
 


 
Praktiska delen av eftersöksutbildningen kommer att genomföras under våren 2022.
Anmälan till studieansvarig ovan.
 
Teoretiska delen och info om utbildningen länk nedan. 
http://jagareforbundet.se/utbildning/vara-kurser/eftersoksutbildning/steg-1/ 
 

Jägarskola utbildning under hösten 2021.
Anmälan till studieansvarig ovan.
 

 
 
 
 
 
 
 

123