Avtal för kretsar – Jagareforbundet.se

Villkor och Anvisningar för  jakvårdskretsar

Övergripande

En jaktvårdskrets eller annan organisation som önskar starta en egen hemsida i Jägareförbundets kostnadsfria webbverktyg för kretsar under domänen jagareforbundet.se går i och med detta också med på:

 1. Designen på webbsidorna följer per automatik Jägareförbundets övriga design vilket också inkluderar det centrala bannerutrymmet inklusive bannerkoder.
 2. Jägareförbundet nationellt har möjlighet att i vissa fall sprida viss förbundsknuten information på del av kretsens hemsida. Informationen läggs ut via en nationell kanal på en förutbestämd plats på sidan och påverkar inte kretsadministratörens arbete.

Ansvar

Det förutsätts att föreningens eller kretsens styrelse i och med ovanstående också godkänner de förändringar/uppdateringar som nationellt görs i webbverktyg eller design.

Jaktvårdskretsens styrelse är ytterst ansvarig för innehållet på kretsens hemsida.

Kostnader

 • Jägareförbundets kretsverktyg på webben är kostnadsfritt för jaktvårdskretsen.
 • Telefonsupport ingår för kretsen.

Innehåll

 • En underliggande hemsida/indexsida på domänen jagareforbundet.se ska uppdateras kontinuerligt. Inaktuellt material bör omgående tas bort men inte ligga kvar längre än en månad.
 • En krets kan ha statiskt innehåll men då ska detta klart framgå för besökaren.
 • Länkning får ske till icke kommersiella webbplatser. När det gäller kommersiella siter hänvisas istället till bannerannonsering. Undantag får göras om webbplatsen erbjuder något absolut unikt som inte går att finna på annan plats. Länken ska då riktas exakt mot denna speciella webbsida även om det handlar om en undersida.Undantag är länk till eventuell sponsor. Sponsoruppdraget ska kunna redovisas och vara av betydande art.
 • Innehåll som bryter mot lagen eller mot Jägareförbundets etiska regler och policys får inte förekomma på jagareforbundet.se

Text

 • Upphovsrättsskyddade texter eller verk får inte användas utan tillstånd av upphovsmannen.
 • Källa eller signatur ska klart framgå vid upphovsrättsskyddade verk som fått tillstånd att användas
 • Det nationellt vedertagna typsnittet på domänen ska användas på alla webbsidor och ändras vid eventuell ändring på centrala webbplatsen.

Bilder, illustrationer

 • Upphovsrättsskyddade bilder eller illustrationer får inte användas utan tillstånd av fotografen.
 • Fotobyline (fotografens namn) ska klart framgå vid alla foton som kan vara upphovsrättsskyddade.
 • Bildernas innhåll ska följa Jägareförbundets generellt överenskomna tonalitet och bildpolicy.

Applikationer, script

 • Upphovsrättsskyddade dataapplikationer eller script får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen.

Färger, utsseende

 • Färger i bakgrunder e d ska följa Jägareförbundets grafiska profil så långt det är möjligt.
 • Textformat,  -färger och liknande ska följa Jägareförbundets generella inriktning.

Åtgärd mot regelbrott

Jaktvårdskrets eller annan hemsidesägare som bryter mot ovan nämnda regler får en varning. Vid grovt åsidosättande av dessa regler som inte åtgärdas inom en månad. Riskerar webbkontot att stängas av tills detta är åtgärdat.

Annonsering

 • Centrala banners ligger som standard i sidhuvud och högerspalt på alla sidor på domänen jagareforbundet.se.
  Intäkterna används bland annat för att kompensera delar av kostnaderna för kretsarnas webbkonton och –tjänster på domänen inom ramen för kretswebbtjänsten.
 • Kretsen har rätt att sälja egna banners inom sin egen arbetsarea på sin hemsidesplats men ej på central standardplats för annonsering.
  Vid egen annonsering ska klart framgå att innehållet avser just annonsering.

Övrigt

Jagareforbundet.se samt Jägareförbundets övriga publika webbdomäner ska arbeta för att nås av fler och bli enklare att använda. I detta ingår också att följa de senaste riktlinjer som ställs för webbplatser, både i Jägareförbundet, Sverige och i EU.

Jagareforbundet.se är ett av Jägareförbundets viktigaste ansikten utåt. Medarbetare på domänen har ett stort ansvar för att den egna delen av hemsidan håller hög klass och välkomnar både befintliga och nya medlemmar.