Jaktmarker

Kretsens jaktmark på Kurveröd.

Kretsen arrenderar en jaktmark på ca 275 ha av Uddevalla kommun. Detta medför många positiva effekter, t.ex. ökade möjligheter att få ut jägarexamenselever och andra ungdomar på praktisk jakt och viltvård. Jakten som bedrivs är främst rådjursjakt med kortdrivande hundar, men även hare och räv jagas med dessa hundar. Kretsen har utsedda jaktledare och hundförare som sköter jakten och tar med de medlemmar i Jägareförbundet som anmäler sitt intresse.

Pris dagskort: 150 kr/pers

Fällavgift: 250 kr/rådjur.

***********************************************

Planerade jaktdagar, jaktåret 2021/22:

31/10
27/11
11/12
27/12
9/1
30/1

***********************************************

Anmälan skall ske senast 3 dagar innan jakttillfälle till:

Bosse 070/6174730
eller Erik 070/2349142.

VÄLKOMNA!