Arkiv | december, 2016

Möte med älgforskarna mm

Nu är ett möte med älgforskarna angående DNA-analysen av spillningsinsamlingen inbokat.
Läs mer under Borgholms älgskötselområde.

Blanketter för förändring av jaktareal och byte av jaktledare finns nu publicerade.
Läs mer på ”ÄSO blanketter” under Borgholms Älgskötselområde.

Läs mer