Borgholms Älgskötselområde

Älgjakt 2020

Älgjakten i Borgholms älgskötselområde startar i vanlig ordning lördag vecka 43, i år alltså 24 oktober. Nedan kan vi ladda ner information inför jakten.

Styrelsen-informerar2020

PM2020

 

Älgjakt 2019
Publicerat 2019-10-21

Nedan finner ni lite information för älgjakten 2019 som startar den 26 oktober.

Styrelsen informerar

PM för jakten

 

Inbjudan Älgseminarium
Publicerat 2018-05-28

Välkomna till ett kvällsseminarium på Ekerum den 7 juni 2018, kl. 18.00, där forskare från SLU summerar året som gått, och de tidigare 10 årens forskning om älg på Öland.

Arrangörerna (SLU med stöd av älgvårdsfonden – Länsstyrelsen i Kalmar län) bjuder på förtäring under kvällen, därför behöver vi er anmälan senast 31 maj.

Anmälan för Borgholms ÄSO görs till (borgholmaso@protonmail.com) .

För er som inte tillhör något ÄSO (allmänhet, media, LST, Jägareförbundet mfl.), så sker anmälan till SLU (jonas.malmsten@slu.se).

För hela inbjudan klicka här Inbjudan älgmöte Ekerum 7 juni

 

Information Älgjakten 2017
Publicerat 2017-10-16

Klicka här

 

Avlivad älgtjur 2017-09-29

En älgtjur med 13 taggar avlivades i Lindby efter godkännande av Polisen.
Tjuren var allvarligt medtagen av skador samt angrepp av larver och insekter på bog och knäled.
Uppmärksamma personer upptäckte tjuren och kunde senare förkorta tjurens lidande.

Foto: Rune Karlsson

Foto: Rune Karlsson

 

Årsrapport GPS-älgarna Öland 2016/2017
Publicerat 2017-09-20

SLU har nu publicerat årsrapporten från våra GPS- försedda älgar.
Läs rapporten här: http://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/vfm/files/moose/oland_rapport2_2017.pdf

 

Älgmöte 28 september 2017
Publicerat 2017-09-13

Torsdag den 28 september kl 19,00 i albökegården hålls årets älgmöte.
Alla dokument har skickat till jaktledare/kontaktperson för respektive jaktlag,
Kallelse kan även hämtas här: Kallelse till Älgmöte
Verksamhetsberättelse kan hämtas här: Verksamhetsberättelse för 2016-2017

 

Examensarbete
Publicerat 2017-08-31

Ida Olofsson har gjort ett examensarbete med titeln:
Land use changes and its consequences on moose habitat
Ändrad markanvändning och dess konsekvenser på älghabitat

Ida har undersökt skogs- och lantbruksmarkens förändring på Öland de senaste decennierna och hur detta kan påverka älgarna. Läs ex-jobbet här Land use changes and its consequences on moose habitat

 

PM 5 angående kalvningen
Publicerat 2017-08-14

Här kommer nytt PM från kalvuppföljningen. 170709 PM nr 5 2017 alg oland

 

Nytt PM angående kalvningen
Publicerat 2017-06-19

Här kommer senaste PM från kalvuppföljningen. 170614 PM nr 4 2017 Alg Oland
Har ni någon information om någon av korna vi saknar GPS-kontakt med (1292, 4408, 5824, 5830) får ni gärna höra av er.

 

PM angående kalvningen från SLU
Publicerat 2017-06-09

Kalvuppföljningen fortsätter även i år efter ekonomiskt tillskott från Ölands båda Älgskötselområden.
Läs mer om läget i dokumenten nedan.

170519 PM nr 2 2017 Alg Oland

170523 PM nr 3 2017 Alg Oland

Vi fortsätter att söka såväl ekonomisk hjälp såväl som nya uppslag till fortsatt forskning kring våra Öländska älgar.

 

Kalvningssäsongen har startat
Publicerat 2017-05-12

Kalvningssäsongen har nu satt igång i Borgholms älgskötselområde.
Den 10 maj födde den märkta kon 5867 tvillingkalvar i närheten av Hörningemossen. Kalvarna har idag, den 12 maj, vägts och märkts. En tjur kalv på 13,3 kg och en kvigkalv på 12,5 kg.

Foto: Johan Johansson
Tjurkalv 170512
märkt: 00167 Vikt: 13,3 kg

Liksom förra året har forskarna svårt att få ihop finansiering för att fortsätta projektet.
Borgholms Älgskötselområde har beslutat att avsätta 25000 kr för att undersökningarna skall kunna fortgå i år också. Mörbylånga ÄSO har utlovat ett liknande bidrag.

SLU behöver ytterligare finansiering för att projektet skall kunna löpa vidare. Mer om detta och lite övrig information kan ni läsa här:170503 PM nr 1 2017 Alg Oland

 

218 älgar
Publicerat 2017-01-23

18 januari höll Göran Spong från SLU en föreläsning för Älgskötselområdena på Öland och övriga intresserade. Via DNA-analys av älgspillning har forskarna kommit fram till att det fanns mellan 204 och 234 älgar på Öland vintern 2015-2016.
För er som missade föreläsningen finns presentationen att läsa här. Älg Öland 2016

 

Avlivad älg
Publicerat 2017-01-13

Idag har en kviga/yngre ko avlivats i Egby. Polisen tog beslut om avlivning efter att älgen uppvisat ett aggressivt beteende mot både människor och bilar.
Polisen skickade ut Germund Eriksson, länsansvarig jägare NVR. Efter att ha genomfört spårning på snön fick han kontakt med älgen. Efter fortsatt spårning utan att älgen gjort några utfall mot eftersöksjägaren avbröts tillfälligt spårningen. I skymningen återfanns älgen på samma åker där den huvudsakligen vistats och gick då till anfall mot eftersöksjägaren varpå älgen sköts.
Det visade sig vid närmare undersökning att älgen var blind på ett öga, vilket är trolig orsak till det avvikande beteendet. Normala prover kommer att tas samt att huvudet kommer att skickas till SVA för undersökning.

Skönt att kunna förkorta lidandet för älgen.

Foto: Johan Johansson

Foto: Johan Johansson

Foto: Johan Johansson

Foto: Johan Johansson

 

Möte med forskarna
Publicerat 2016-12-08, Reviderad 2017-01-13

Onsdag den 18 januari kommer forskarna med Göran Spong i spetsen att redovisa resultaten från DNA-analysen från spillningsinsamlingen och en sammanfattning av vad man fått för information från våra märkta älgar.
Efter mötet bjuds det på kaffe.

Mötet arrangeras av Borgholms ÄSO tillsammans med Mörbylånga ÄSO och LRF

Plats: Albökegården
Tid: 18 januari 2017 kl 19,00

Blanketter
Publicerat 2016-12-08

Blanketter för förändringar av jaktarealer samt byte av jaktledere finns nu här på hemsidan.
Ni hittar sidan ”ÄSO blanketter” som en underrubrik till Borgholms Älgskötselområde i högerkanten.

Skjutna tjurar 2016

Jakten på de vuxna djuren var över redan på premiärdagen 2016-10-29.

Totalt fälldes under premiärdagen 4 hondjur (1 överskjutning jmf med älgskötselplanen), 2 tjurar och en kalv

Tolvtaggare skjuten i Föra

Foto: Rune Karlsson

Foto: Rune Karlsson

Tiotaggare skjuten i Tomteby

Foto: Carl-Johan Svensson

Foto: Carl-Johan Svensson

 

Inför älgjakten 2016

Information från styrelsen – styrelsen-informerar

PM för älgjakten 2016 – pm-for-algjakten-2016

Information om insamling prover – pm-insamling-prover

Protokoll Älgmöte 160922 protokoll-algmote-2016

PM – Älgar med hudsår: pm-algar-med-hudsar-20160822

Enkät Hud och horn – 20160822-algenkat-hud-och-horn-tm-cb

zDSC_3025

Foto: Mattias Ingeman

Kallelse till Älgmöte! Se länken: kallelse-2016

 

Från Forskningen:

PM – uppdatering om årets kalvningar: 160608 PM kalvningar nr 2 Öland

PM – kalvningar: 160628 PM kalvningar nr 3 Öland

160729 PM Spillningsanalyser nr 4 Öland

PM – Kalvuppföljning sista uppföljningen 2016: 161027-pm-kalvningsuppf-nr-4

 

Här nedan finner ni en länk för den som vill kolla älgar på nätet:

Älgar på nätet

Foto: Mattias Ingeman

Foto: Mattias Ingeman