Arkiv | februari, 2019

LM Eftersök

Vi efterlyser två deltagare till Länsmästerskap i eftersök den 5 Maj i Högsby.

De första två som anmäler sig får representera Borgholmskretsen.

Kretsen står för anmälningsavgiften.

Anmälan till ordföranden via mail: nicke@scubas.se

 

Inbjudan till länsmästerskap i eftersök

Länsföreningen arrangerar årets upplaga av länsmästerskap i eftersök med stöd av Högsby JVK

Tävlingsdatum: söndagen 5 maj 2019
Plats: Högsby
Provet kommer att bestå av
-Viltspår SKKs öppenklass spår -Teorifrågor -Skytte -Skottplatsundersökning med hund

Kretsarna anmäler max 2 deltagare/krets. Anmälningsavgift 400 kr/ekipage. Betalning sker till pg. 93835-7. Anmälan är giltig när avgiften är betald.

Anmälan sker till: Maria Augustsson på mail alt. telefon
maria.augustsson@jagareforbundet.se

Tel. 010-584 72 84

och ska innehålla:

-Önskad viltklöv -Namn på förare -Namn på hund -Mailadress och telefonnummer till förare

Anmälan ska ske så fort som möjligt dock senast 23 april 2019 Frågor? Ring Berth Bertilsson tel. 070-895 77 99

Läs mer