Exkursion om rapphönsbiotoper den 1 juli

Inbjudan
Exkursion om rapphönsbiotoper den 1 juli 2022

Rapphönan och många andra fåglar och insekter har minskat i det moderna jordbrukslandskapet.
Genom relativt enkla åtgärder är det möjligt att förbättra miljön för rapphönsen och andra arter
knutna till jordbrukslandskapet. Östra fågelhundsklubben och Borgholms Jaktvårdskrets anordnar
den 1 juli en exkursion för att visa goda exempel och stimulera till åtgärder som ger ökad mångfald
i jordbrukslandskapet.

Samling klockan 09.30 på Harkullen, Långöre Södra Bygata 59, Köpingsvik. Exkursionen avslutas
senast klockan 15.00. Östra fågelhundsklubben och Borgholms jaktvårdskrets bjuder på
förmiddagskaffe och en enklare lunch.

Medverkande:
Eric Ringaby, viltmästare
Petter Haldén, Jordbruksverket, mångfald i jordbrukslandskapet.
Robert Ekholm, Hushållningssällskapet, växtodlingsrådgivare
Nicke Niklasson, Svenska Jägareförbundet, ordförande Borgholms Jaktvårdskrets.
Sebastian Sohlberg, Malmgård viltfrö.
Jonas Lundquist, Länsstyrelsen i Kalmar
Göran Borgö, Ölands biodlarförening
Per Olsson, ordförande Östra Fågelhundsklubben. Exkursionsledare

Inbjudan riktar sig till alla med intresse av mångfaldsfrågor i jordbrukslandskapet och då speciellt
till de som vill förbättra biotoperna för rapphönan och annat fältvilt.
Frågor och anmälan sker till per@harkullen.se. Vi vill ha din anmälan senast den 26 juni.

Om du vill läsa mera om rapphönan och vad vi kan göra för att förbättra dess situation så kan du
gå in på Östra fågelhundsklubbens hemsida www.olandsfagelhundsklubb.se
Välkommen!

Kommentarer är stängda.