Mångfald i jordbrukslandskapet.

Inbjudan till informationsmöte 3 april klockan 19 i Albökegården.

Östra fågelhundsklubben och Jägareförbundets krets i Borgholm inbjuder till en informationskväll om fältvilt med fokus på rapphöns och de nya EU-stöden för jordbruket. Inbjudan riktar sig till jordbrukare, jägare och andra intresserade av mångfald i jordbrukslandskapet.

 

Att anlägga blommande fältkanter har visat sig vara ett bra sätt att gynna den biologiska mångfalden och då särskilt rapphöns och fasaner. När kycklingarna är små måste de äta insekter för att växa bra och insekter har blivit en bristvara i det moderna jordbrukslandskapet. Alla jordbrukare måste numera använda en liten del av sin odlingsmark till så kallade miljöytor. Särskilt gynnsamt är det då för viltet om remsor anläggs med växter som är attraktiva för insekter och därmed hönsfåglarna.

Program:

  • Rapphönans biologi och krav på en god livsmiljö. Viltmästare Eric Ringaby som är landets främsta expert på rapphöns och andra hönsfåglar.
  • Hur utnyttjas bäst jordbruksstödet för att gynna rapphöns och fasaner? Agronom Robert Ekholm som arbetar som växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet.

 

Efter presentationerna bjuder arrangörerna på kaffe. Anmälan per mejl senast 31/3 till per@harkullen.se

 

Välkomna!

 

 

 

 

Kommentarer är stängda.