Vårbocksjakt

Borgholms jaktvårdkrets tar avstånd från vårbocksjakt på Öland                                             Öland 20220217

Vid årsmötet för Borgholms jaktvårdskrets för år 2021 togs frågan upp om hur årsmötet ställer sig till den planerade vårbocksjakten.

Årsmötet tog kraftigt avstånd ifrån att vi ska ha vårbocksjakt på Öland.

Argumenten är följande:

-finns ingen anledning att tillåta mer jakt på ett vilt som redan är lovligt 5,5månader per år.

-bockarna är redan överrepresenterade i avskjutningen.

-vi är säkra på att de öländska getterna själva bestämmer vem de vill para sig med, ju fler som lever när brunsten börjar desto bättre.

-att jaga under vår/sommar känns oetiskt. Rådjuren bör få en stund av lugn och ro innan nästa jaktsäsong börjar.

Så vi rekommenderar alla markägare och jakträttsinnehavare att inte tillåta vårjakt av bock på sina marker.

Vänligen men bestämt

Årsmötet för Borgholms jaktvårdskrets

 

 

 

 

Kommentarer är stängda.