Välkommen till Emmaboda jaktvårdskrets. 

Emmaboda Jaktvårdskrets, som idag har 320 st. medlemmar, startades i slutet av 1970-talet av 4 personer: Berth Bertilsson, Sten Gunnarsson, Ulf Schelin och Gösta Johansson. Med intresse av natur och vilt, med ambitionen att verka på ett balanserat och pragmatiskt sätt, har de hanterat  älgförvaltning och älgtilldelning lokalt. Berth, Sten och Ulf har med kunskap och engagemang sedan starten varit, och är fortfarande, aktiva med erfarenhet och mentorskap i Kretsen.