Välkommen

Välkommen till Emmaboda jaktvårdskrets. 

Emmaboda Jaktvårdskrets, som idag har 320 st medlemmar, startades i slutet av 1970-talet av 4 personer: Berth Bertilsson, Sten Gunnarsson, Ulf Schelin och Gösta Johansson. Med intresse av natur och vilt, med ambitionen att verka på ett balanserat och pragmatiskt sätt, har de hanterat  älgförvaltning och älgtilldelning lokalt. Berth, Sten och Ulf har med kunskap och engagemang sedan starten varit, och är fortfarande, aktiva med erfarenhet och mentorskap i Kretsen.

 


OBS:

Då Kronobergs län drabbats hårt av skadegörelse och sabotage av jakttorn, stugor och fällor mm, vill vi i Jägareförbundet Kalmar län gå ut med en varning samt uppmana våra medlemmar att var uppmärksamma och att anmäla alla brottsliga handlingar man eventuellt utsatts för till polisen i Kalmar via 11414.

Polisen arbetar med fallet i Kronoberg just nu och det verkar som det är en ’våg’ av sabotage just nu.
Var försiktiga och kontrollera gärna att era torn och fällor är hela och funktionella.

Jaktliga hälsningar.
Jägareförbundet Kalmar län