Finspångs Jaktvårdskrets

 

  • Har du förslag och önskemål på aktiviteter, föreläsningar eller utbildningar? Kontakta oss!
  • Är du intresserad av att påverka? Vill du vara med i styrelsen, eller känner du någon som är lämplig? Kontakta oss!

Vi finns även på Facebook, sök på Svenska Jägareförbundet Finspång.

_____________________________________________________________________________

Vår satsning inom Finspångs jaktvårdskrets är en snabb och öppen informationskanal ut mot alla våra medlemmar och andra som har intresse av vår verksamhet.

Vi hoppas kunna nå ut med aktuell information, föra debatt, få in förslag och synpunkter på vad vi gör och vad vi ska göra.

Vi ska stimulera till utbildning av jägare i allt från skytte och användning hundar till jaktkunskap och skötsel av viltstammarna i samverkan med andra berörda parter. Vår uppgift är att tillvarata jägarnas intresse genom att arbeta för goda viltstammar och goda jaktliga möjligheter samt ett bra jaktklimat på såväl kort som lång sikt.
För att ha kontinuitet i detta är vi beroende av våra medlemmar och deras medverkan. Vi vill gärna se fler i vårt förbund och kommer därför att jobba för att öka antalet medlemmar.

Om du som medlem vill läsa styrelseprotokoll, hör av dig till sekreteraren.

Välkommen att ta kontakt med oss i kretsstyrelsen!