Kontakt personer


Ordförande
Lena Lassi, 070-642 08 74
Vice. ordförande
Ulrika Johansson, 070-234 66 38
Kassör
Thomas Engström, 070-319 64 38
Sekreterare
Titti Bergman, 070-375 39 83

Ledamot/Rovdjursansvarig & Fällfångst
Michael Gustafsson, 070-658 95 05
Ledamot/Utbildningsansvarig
Elisabet Johansson,070-331 84 88
Ledamot/Skyttesimulatorn

Ledamot/Ungdomsansvarig

Ledamot/ JAQT

Ann-Helen Kristell, 070-519 36 30
Ledamot/Älgansvarig
Annelie Johansson. 072-201 44 60
Ledamot 
Folke Åhl, 070-679 51 05

Älg & Eftersöksansvarig
Lennart Ölvebo, 070-205 82 04