Avskjutningsstatistik

2018.

Avskjutningsrapporering Jönköpings Län 2017-2018

avskjutningsrapport-2017_18-jonkoping

 

 

Avskjutning rådjur

 

 

Avskjutning vildsvin

Avskjutning dovhjort

Avskjutning fälthare

Avskjutning rödräv