Huvudmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Jägareförbundet Heby Kommun

Jägareförbundet i Heby kommun, Heby kommun jaktvårdskrets, vill hjälpa till att påverka myndigheter och inte minst opinion i viltvårdsfrågor. Utbildning och information, samverkan mellan jaktlag och även andra naturintressen är viktigt.  

Minnestavla över en lien "stor" man.

Dåtidens hjältedåd.

 

Jaktvårdskretsen omfattar i stort sett hela Heby kommun och är en skogs- och glesbygdskommun som i mångt och mycket skiljer sig från många andra kretsar i Uppsala län. Det är därför viktigt att Du som medlem gör Dig hörd till oss i styrelsen med såväl frågor som åsikter om hur Du vill att Jägareförbundet skall agera och fungera i vår kommun.
Självklart ska vi vara en länk mellan jägare med olika behov och samverkan mellan dessa i olika situationer. Att det inom kretsen finns ett stort kunnande kring jakt skall vi försöka utnyttja och sprida bland våra medlemmar och då kanske framförallt till den yngre generationen. Vi ska också aktivt verka för utökat samarbete mellan såväl jägare som jaktlag inom Jaktvårdskretsen.

Styrelsen