Välkommen till Kalmarsunds jaktvårdskrets!

Kalmarsunds jvk omfattar ca 130 400 ha och vi har ungefär 1000 medlemmar.  Vi vill stimulera till utbildning av jägare inom t ex skytte, hund och skötsel av viltstammar. Dessutom försöker vi verka för att skapa samhörighet mellan jägare, jaktlag och markägare.

 

Aktuellt:

  • Kretsmästerskap i viltspår. Se ”Evenemang”
  • Glöm inte att rapportera in avskjutningsrapporten ”Övrigt Vilt” i Viltdata. Kontakta ditt älgskötselomåde eller kontakta styrelsen om du behöver hjälp med rapportering. Ett tips är att ladda ner appen ”viltdata”.
  • Se vad som händer i kretsen under ”bildgalleri”.
  • Avskjutningsrapport Kalmar 2020_2021