Ungdomsaktiviteter

Ungdomsaktiviteter planeras under våren av kretsens ungdomsgrupp som består av:

Joel Eriksson,Freddy Stövind och Jakob Lundberg.