Ljusdal Ramsjö Järvsö Jvk

Jägareförbundet Ljusdal-Ramsjö-Järvsö jaktvårdskrets är en partipolitisk obunden ideell förening inom Gävleborgs länsjaktvårdsförening och är genom denna ansluten till Svenska Jägareförbundet.

Jaktvårdskretsen är en sammanslutning som har till ändamål att tillvarata jägarnas intresse för jakt, vilt och viltvård inom sitt verksamhetsområde.

Jaktvårdskretsen består av dels enskilda medlemmar, dels inom kretsen förekommande lokala jaktvårdsorganisationer som genom länsjaktvårdsföreningen är anslutna till Svenska Jägareförbundet.