VÄLKOMMEN TILL JÄGAREFÖRBUNDET NORDMALING

Inbjudan till årsmöte Jägareförbundet Nordmaling 2022-02-24       19.00

I år kommer Jägareförbundet Nordmalings årsmötet hållas både digitalt samt fysiskt på plats. Det fysiska mötet kommer som vanligt vara på församlingsgården i Nordmaling 19:00.
För dem som hellre vill närvara digitalt får använda sig av denna TEAMS länk som syns längre ner. Vi kommer använda oss av tyst acklamation, vilket betyder att förslag kommer godtas om ingen säger nej.

Några små tips till dig som tänker delta digitalt:

Välj en plats där det är lugnt och tyst

Ha på kameran, det blir trevligare

checka in på mötet i tid, så du ser att det funkar

Ha microfonen på ”mute” när du inte pratar så blir det inte för mkt ljud i mötesrummet (det finns en liten bild på en microfon längst ner)

 

Emelie Ängereds Teams-möte :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkyM2I0ZGEtM2MwOC00M2Q2LThiMzktMTUzODczYmYyYjRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220ae05c11-7e14-4d78-8805-47d9cfb69069%22%2c%22Oid%22%3a%221ceb2cef-5d0a-457f-9a7d-260d05128ace%22%7d

Välkomna!

mvh, styrelsen

 

 

Utfodring av rådjur

Jägareförbundet i Nordmaling har med bidrag från
länsföreningen köpt in renfoder för utfodring av rådjur.

I första hand skall pågående och etablerade
utfodringar prioriteras. För att så många som
möjligt skall komma i åtnjutande av subventionerna
säljs 5 säckar till varje jaktlag.

Kostnaden är 100 kr per säck som betalas till Boo
Sundqvist Öre vid avhämtning.

 

För Jägareförbundet Nordmaling
Thomas Eriksson
Ordförande

 


 

Jägareförbundet Nordmaling är en lokal organisation inom Svenska Jägareförbundet.  Vår uppgift i stort är att tillvarata medlemmarnas intressen, verka för en uthållig och biologisk riktig anpassad jakt.

 

Följ oss på Facebook