Fällor

Jaktvårdskretsen har tagit hem ett antal fällor för försäljning.
Kontakta materialansvarig via kretsens e-post.

Prislista
(med reservation för prisändringar hos leverantör)
Grävlingfälla, nät 850kr
Slagfälla, mink ihjäl 360kr
Slagfälla, mård ihjäl 360kr
Eventuell frakt tillkommer