Välkommen

obokarta

Ockelbo Jaktvårdskrets berör 5 ÄSO (älgskötselområden), Ockelbo, Oslättsfors, Lumsheden, Gruvberget och Skog, med en total yta av 125405 ha.

Jaktlagen som har mark inom kommundelarna Ockelbo, Åmot, Lingbo och Jädraås ingår.

Kretsen gränsar till Gävle kommun i öster, Falu kommun i väster, Sandvikens kommun i söder samt Bollnäs och Söderhamns kommuner i norr.

Medlemsantalet ligger på omkring 350 medlemmar. Vi jobbar för att tillvarata jägarnas intresse för jakt, vilt och viltvård inom vårt verksamhetsområde och bedriver skyddsjakt åt kommunen (avlivar skadedjur) samt eftersök på trafikskadat vilt.

Ovan finner du en karta över kretsområdet.

Här under ser du vårt Facebook-flöde