Styrelsen 2018

För att komma i kontakt med personer i styrelsen, vänligen använd kontaktformuläret på på startsidan.

Styrelsen i Olands Jaktvårdskrets består av:

Uppdrag Namn
Ordförande, AU,
Kassör, AU,
Henrik Eriksson
Vice ordförande, AU
Jakt- och viltförvaltning
Marcus Eriksson
Sekreteare 1,AU,
Webbmaster
Daniel Aldal
Opinion och Kommunikation Daniel Aldal
Jaktskytte 1
Viltprovtagare 2
Bengt Andersson
Rovdjursansvarig 1 Bengt Andersson
Material.förvaltare Bengt Andersson
Eftersöksansvarig trafikskadat vilt Bengt Andersson
Jakthundar 1 Anders Severin
Jakthundar 2 Ungdomsansvarig 2 Martin Holmgren
Medlem och Marknad
Ungdomsansvarig 1
Philip Jakobsson
Viltprovtagare 1
Rovdjursansvarig 2
Johana Tirén
Utbildning, JAQT-ansvarig, Sekreteare 2, Jaktskytte 2 Christina Skoghammar
Styrelse ersättare Roger Pettersson
Styrelse ersättare Daniel Fredlundh
   
LRF-representant Eje Hydfors
   
Valberedning Sammankall Pia Lundstedt
Valberedning Christer Larsson
Valberedning Markus Wallin
Valberedning Vakant
   
Revisor Björn Sundell
Revisor Åke Valtersson
   
Revisorsuppleant Jan-Olof Mårtensson
Revisorsuppleant Per Eriksson