Arkiv | augusti, 2018

Länsstyrelsen beslutar om hundförbud

Hundförbud 2018

Länsstyrelsen i Kalmar län har den 27/7  beslutat förbjuda all användning av

hund vid jakt och hundträning efter vildsvin och älg under perioden 1 augusti

2018 till och med 30september 2018.

Undantaget från detta beslut är eftersök efter skadat vilt som utförs enligt 17 §

Jaktförordningen eller enligt 40 § jaktförordningen. Om förutsättningarna

med väderleken kvarstår kan beslutet komma att förlängas. Skulle förutsätt-

ningarna ändras och Länsstyrelsen anser kan beslutet komma att förändras.

 

Läs mer