Nyheter Arkiv

Aktuell information om Afrikansk svinpest ASF

Mycket information om ASF finns samlat på jagareforbundet.se

https://jagareforbundet.se/vilt/viltsjukdomar/afrikansk-svinpest/

Viktigt för oss som inte är i ”zonen” är att rapportera döda vildsvin. Det gör du enklast via länken nedan på SVA.se

https://rapporteravilt.sva.se/

se också jagareforbundet.se

https://jagareforbundet.se/vilt/viltsjukdomar/afrikansk-svinpest/tidig-upptackt-viktigast—rapportera-doda-vildsvin-till-sva/

Aktuell info om fynd av ASF-smittade vildsvin finns på sva.se

https://www.sva.se/amnesomraden/smittlage/overvakning-av-afrikansk-svinpest-asf/om-overvakningen-av-asf/

och med karta

https://svastatichosting.z6.web.core.windows.net/maps/asf_timeslider/map/map.html

Dela gärna informationen så vi sprider den brett!

Läs mer