Arkiv | januari, 2022

Fel i kontaktformulär

Om du skickat något till Oskarshamns jaktvårdskrets via kontaktformulär på hemsidan, under hösten och fram till idag, behöver du skicka in det igen! Det har tyvärr uppstått ett fel i kodningen av formuläret som gjort att meddelanden inte vidarebefordrats korrekt. Felet kan ha funnits sedan mitten av september 2021, men är nu åtgärdat!

Hälsningar Oskarshamns Jaktvårdskrets!

Läs mer

Återrapportering från Viltdata 2020/-21

Här kommer en återrapportering från Viltdata för jaktåret 2020/-21. När ni läser detta, var medvetna om att det är uppgifter som vi jägare skickar in i viltdata som ligger till grund för statistiken. Det är därför jätteviktigt att vi fortsätter rapportera allt fällt vilt fram till jaktårets slut! Även du som inte skjutit något övrigt vilt behöver gå in efter jaktårets slut och slutrapportera för att statistiken ska bli korrekt beräknad! Det är endast ett fåtal utsedda administratörer som kan läsa ut ur viltdata vad som skjutits på just din jaktområde, så uppgifterna blir inte publika.

Avskjutningsrapport Kalmar 2020_2021

Läs mer