Vårens aktiviteter

2022-05-03

Kom igångskytte på Jaktskyttebanan i Börstil- vi ses där!

JAQT- 18 juni har vi bokat älg- och grisbanan i Börstil.
Vi får instruktioner och mycket skytte samt äter lunch tillsammans. Start kl 9.00.
Kretsmedlemmar har förtur.
Anmälan till Julia 073 684 27 88

KM i viltspår 10 maj, det blev Vittra som representerar Östhammar i LM viltspår.

Från Vänster- Fredrik Löfgren med Kia, 2a,  Inger Nordholm med Vittra, !a, Per Blomberg med Basse 42

Resultat

 

 

Vi planerar för en Jakt&Viltmässa 14 augusti! Program och utställare publiceras under våren.

2022-02-05
Årsmötet är avklarat i digitalt forum med Teams som verktyg.
Styrelsen är densamma som tidigare, så även revisorer. Nyval i valberedningen, Håkan ”Patron” Eriksson. Bengt Horneij avgår och vi tackar för välförtjänt arbete.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse skriven form

Protokoll årsmöte