Välkommen till oss!

Årsmöte torsdag 8 februari  är avklarat och vi säger välkommen till styrelsen Melinda Runarsson.

Årsmötesprotokoll