Rasbobygdens Jaktvårdskrets

Rasbobygdens jaktvårdskrets innefattar områdena Rasbo,Rasbokil,Funbo,Danmark & Vaksala
myran